Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Nguyễn Trung
100,000 VND
2
Duckrb12344
100,000 VND
3
Hoa
70,000 VND
4
daiduong201
50,000 VND
5
Linh Thùy
20,000 VND
6
Vocnguyen42
20,000 VND