Rương Thử May Mắn

10% Nhận gói Nạp 9999 Kim Cương

30% Nhận Gói Nạp 2000 Kim Cương

20% Nhận Gọi Nạp 3500 Kim Cương

40% Nhận Gói Nạp Kim Cương Bất Kỳ

Tỷ lệ nhận được gói kim cương vip cực cao <3